Moje inspiracje

Inspiracja artystyczna poprzez wieloaspektowość i wielowymiarowość jest trudna do jednoznacznego określenia, co według mnie jest dobre, ponieważ każdy tworzy według własnych reguł znaczeniowych i subiektywnego odczuwania sztuki. Dla mnie jest ona bardzo istotnym stanem, który w moim przypadku zdecydowanie wpływa na jakość procesu twórczego. Pojawia się podczas zwykłych codziennych zajęć, zdarzeń, w których najczęściej moja podświadomość, szukając natchnienia, rejestruje grę światłocienia, harmonię, kontrast kolorów, perspektywę – te zjawiska, z którymi mamy do czynienia na co dzień, lecz nie dla wszystkich stanowią iskrę twórczą. Malując w plenerze skupiam się głównie na układzie przestrzennym, odnajduję barwy i kształty, formy dzięki którym mogę zawrzeć subiektywne odczucie rzeczywistości. Często wtedy odnoszę wrażenie, iż jest to dla mnie bytem uciekającym – im bardziej próbuję się zbliżyć, tym bardziej ona oddala się ode mnie.

Malując z fotografii, na której przestrzeń została zamknięta, unieruchomiona, gdzie odgórnie zostały nakazane reguły i prawidła, czuję chęć ucieczki w tę sferę narzuconej doskonałości. Inspirują mnie prace, które udanie odwzorowują rzeczywistość, ale z widocznym śladem pędzla, czy kreski. Niezwykle istotnym elementem jest fakt, że do każdej z fotografii, nad którą pracuję mam wyjątkowo osobisty stosunek, dzięki czemu tworzę swoją własną sekwencję zdarzeń, odczuć i ogólnej percepcji. Chęć zestawienia otwartości obrazu i tajemnicy jego odczytania, ukazania złożoności treści, poprzez wyodrębnienie podmiotu i obiektu towarzyszą mi podczas tworzenia i wgłębiania się w moją osobistą istotę sztuki.